Om förlaget...
 
Ödins förlag är ett gotländskt bokförlag som sedan starten 1978 givit ut omkring 100 titlar inom området gotländsk facklitteratur med huvudsaklig inriktning på historia, kulturhistoria, konstvetenskap och militärhistoria. Vi har också under årens lopp köpt in upplagor av gotlandsböcker från förlag som upphört med sin verksamhet, och har därigenom fått ett större utbud. Vi har nu ca 80 titlar i lager.
 
I vår utgivning återfinns författare som David Ahlqvist, Erik Olsson i Sanda, Karin och Gunnar Svahnström, Bengt Stolt, Erland Lagerlöf, Carina Jacobsson, Waldemar Falck och Staffan Rosvall.
 
Inom området konstvetenskap har vi även givit ut ett flertal titlar som inte bara berör Gotland, bland annat om rysk konst, medeltida träskulptur och stormaktstidens huvudbaner.
 
 
 
 
 

Ödins Förlag AB
Tranhusgatan 29
621 55 Visby
 
Telefon 0735-37 58 34
E-post info@odinsforlag.se

80 titlar om Gotland