Väder- och vattenkvarnar på Gotland
A:son Utas, Jan och Salomonsson, Anders

178 sidor. Illustrerad. Format 18x21 cm. Häftad.
ISBN 91-7400-030-6

Fortfarande kan man se många väderkvarnar på Gotland. En del är förfallna men flera har på senare tid rustats upp, många gånger i hembygdsföreningarnas regi. Boken ger en tillbakablick på väder- och vattenkvarnarnas historia, och på deras konstruktion och funktion. Boken är rikt illustrerad och många bilder på äldre kvarnar återges, samt detaljerade konstruktionsritningar. Boken innehåller även en omfattande förteckning sockenvis över historiskt kända kvarnar.


<- Tillbaka