Utblick – Inblick. Essäer och uppsatser i urval från ett skol- och forskarliv
Bohman, Lennart

168 sidor. Illustrerad. Format 18x25 cm. Inbunden.
ISBN 91-85716-93-6

Lennart Bohman föddes 1921 i Stockholm. Han studerade vid Stockholms Högskola där han blev fil. lic. i historia. 1952 började han som lektor i historia och svenska vid Visby Högre Allmäna Läroverk. Åren 1967–1979 var Lennart Bohman rektor, först för Läroverket och senare för den i Visby nybyggda Säveskolan, då den största gymnasieskolan i Sverige. Fram till sin pensionering 1986 fortsatte han sitt arbete som lektor vid Säveskolan. I mitten av 1980-talet utnämndes Lennart Bohman till hedersdoktor vid Uppsala universitet.
Lennart Bohman har under femtio år varit en mycket produktiv och uppskattad författare. Främst har hans författarskap behandlat gotländska ämnen. Förutom sju egna böcker har han medverkat med artiklar i ett stort antal andra böcker, årsskrifter och festskrifter. Syftet med denna bok är att på ett så allsidigt sätt som möjligt spegla Lennart Bohmans 50-åriga författarskap.


<- Tillbaka