Svenskbysläkter. Släktförteckningar över familjerna från Gammalsvenskby i Ukraina
Hedman, Jörgen

272 sidor. Illustrerad. Format A5. Inbunden.
ISBN 91-85716-71-5

År 1781 förvisades svenska bönder från sin ö Dagö utanför Estlands kust till en plats vid floden Dnepr i Ukraina. 1200 personer, män, kvinnor och barn, vandrade 200 mil under mycket svåra strapatser och bara 500 kom fram året därpå. Nästa år fanns bara 150 personer kvar i byn, som kallades Gammalsvenskby. Nästan 150 år senare fick byinnevånarna möjlighet att komma till Sverige och närmare 900 personer anlände efter en nio dygn lång resa med färja till Trelleborg den 1 augusti 1929. Boken ”Svenskbysläkter” är en släktförteckning över familjerna från Gammalsvenskby i Ukraina. Med utgångspunkt från de familjer som överlevde den omilda förflyttningen från Dagö år 1781 har författaren Jörgen Hedman följt dessa svenskbysläkter bakåt till tiden för den svenska erövringen av Dagö år 1563. Många av släkterna finns förtecknade i boken från mitten av 1500-talet och fram till 1929.


<- Tillbaka