Sören Norbys räkenskapsbok för Gotland 1523–24
Melefors, Evert

368 sidor. Illustrerad. Format 24x27 cm. Vikt ca 2 kg. Inbunden.
ISBN 91-85716-92-8

Här presenterar Evert Melefors, docent i nordiska språk, en tidigare svåråtkomlig medeltida handskrift; räkenskaper från den danske riddaren och sjökrigaren Sören Norbys sista tid som länsherre på Visborgs slott på Gotland. Boken återger hela originalet i bild, parallellt med en kommenterad utskrift. Handskriften har ett speciellt navalhistoriskt värde och även för den gotländska lokalhistorien i och med att många namn på gotländska gårdar här nämns för första gången.
Evert Melefors svarar för tydningen av det svårtolkade manuskriptet, men också för den inledande översiktliga presentationen och de avslutande ord-, person- och ortsregistren. I volymen ingår även en utförlig behandling och analys av det äldre gotländska skattesystemet med utgångspunkt i de föreliggande räkenskaperna. Författare till detta avsnitt är landsarkivarien i Visby Tryggve Siltberg, den främste kännaren av detta område.


<- Tillbaka