Sören Norby. Sjökrigare i Östersjön på 1500-talet
Graffton, Bo

192 sidor. Format A5. Inbunden.
ISBN 91-85716-76-6

Boken är en utförlig levnadsteckning över amiralen och hövitsmannen Sören Norby, som var verksam under det tidiga 1500-talets intrigfyllda och invecklade unionsstrider. I boken behandlas främst hans medverkan i de stora slagen runtom och i Östersjön när han var kung Kristian II:s betrodde länsherre på Visborgs slott på Gotland.
Sören Norbys rykte som sjörövare får genom denna bok stå tillbaka för en mer nyanserad och sammansatt bild av en person som framför allt visar en orubblig trohet mot sin kung. Det är en spännande och levande skildring av Sören Norby, hans äventyr och bedrifter.


<- Tillbaka