Medeltida teater och gotländsk kyrkokonst. Paralleller och påverkningar
Stolt, Bengt

150 sidor. Illustrerad. Format 18x25 cm. Inbunden.
ISBN 91-85716-69-3

Boken skildrar hur gudstjänstliv och konst har påverkats av den medeltida teatern med exempel hämtade huvudsakligen från Gotland. Här undersöks om det kan ha förekommit kyrkliga spel i Visby och på den gotländska landsbygden. Vidare visas hur den medeltida teatern återspeglas i den gotländska konsten. Boken är rikt illustrerad.
Fil. dr Bengt Stolt medarbetar sedan mer än 40 år i det av Riksantikvarieämbetet utgivna verket Sveriges kyrkor, konsthistoriskt inventarium. Han har på förlaget även givit ut boken "Kyrkliga sällsyntheter på Gotland och annorstädes".


<- Tillbaka