Lära och lyda. Med katekes och rotting. Folkskolan på Gotland och dess lärare 1842-1950
Hedin, Inga-Lisa

Inga-Lisa Hedin har sedan 1960-talets början verkat inom skolan, först inom Lidingö skolor och från 1980 och fram till pensioneringen som lärare vid Säveskolan i Visby. Inom Lidingö skolor arbetade hon både som lärare och som skolkonsulent med administration av Fritt Valt Arbete FVA. Under många år redigerade hon Lidingö skolors verksamhetsberättelse.
Inga-Lisa Hedin har ett brinnande intresse för en av de viktigaste reformerna i vårt land, en skola för alla. Hon har tidigare givit ut ”Skolvägen, Lidingö skolors historia” (1978) och ”Östergarns skola 100 år” (1998). I boken ”Lära och lyda, Med katekes och rotting” skildrar hon folkskolan på Gotland, dess förhistoria och utveckling med särskild tyngdpunkt på skolans mångkunniga lärare. Skildringen omfattar tiden fram till 1950, då försöksverksamheten med en nioårig enhetsskola inleddes. Boken avslutas med ett omfattande register över folkskollärare och småskollärare på Gotland 1842–1950, upprättat sockenvis.


<- Tillbaka