Landsarkivet i Visby 1905–2005
Sundberg, Tommy (red)

Våren 1905 utnämndes Oscar Vilhelm Wennersten till föreståndare för Arkivdepån i Visby. Riksdagen hade två år tidigare fattat beslut om att inrätta en arkivdepå i det gamla kronomagasinet vid Slottsbacken. År 2005 firar således Landsarkivet i Visby 100 år. Detta manifesteras bl.a. med denna minnesskrift.
Artiklarna i boken ger en bred skildring av gotländsk arkivvård under 100 år. Samtliga författare har eller har haft anknytning till svenskt arkivväsen och flertalet till Landsarkivet. Bland artiklarna finns en grundläggande studie av Gotlands landskapsvapen, i vilken vi möter nya intressanta uppgifter.
Kunskap om de gotländska arkiven utgör grunden för all forskning i öns historia. Den här boken ökar förståelsen av det gotländska kulturarvet.


<- Tillbaka