Kyrkligt - Kulturellt - Gotländskt
Stolt, Bengt

160 sidor. Illustrerad. Format 18x25 cm. Inbunden.
ISBN 978-91-85716-99-9
Detta är en samling fristående undersökningar, huvudsakligen gällande Gotland. Här ges bakgrunden till kyrkliga föremål och förhållanden, som utan den inte skulle ha mycket att säga oss. Boken belyser de kulturella sammanhang där föremålen haft en viktig uppgift att fylla. Boken har samma uppläggning som författarens tidigare arbete Kyrkliga sällsyntheter – på Gotland och annorstädes. Den skildrar bland annat den gotländska seden att fram till mitten av 1900-talet offra till ”det helga kors i Bro”. Gotlandskyrkornas rikt dekorerade korbänkar är utgångspunkten för en skildring av kyrkokörens uppgifter från medeltid till nutid. Andra föremål berättar om förändringar i kyrkoinredning, prästerlig klädedräkt och biktpraxis vid 1600-talets övergång från dansktid till svensktid. Några undersökningar presenterar ofullständigt kända förhållanden, som inspirerar till fortsatt forskning.


<- Tillbaka