Klinten i Visby
Casserstedt, Bertil

124 sidor. Illustrerad. Format 18x25 cm. Inbunden.
ISBN 91-85716-43-X

Klinten i Visby är en stadsdel som i mycket levt sitt eget liv. Mellan stadsmuren i öster och klintbranten i väster fanns ursprungligen endast häll- och åkermark. På 1700-talet tog byggnadsverksamheten fart och många hus från denna tid finns fortfarande kvar. Klintens historia är tämligen outforskad, men här belyser författaren livet på Klinten och förändringarna i den yttre miljön i text och bild. Människor och miljöer är skildrade på ett lättläst och roande sätt, de djupa historiska kunskaperna vittnar om en stor forskarmöda och personskildringarna om skarpögda iakttagelser. Ett omfattande personregister avslutar boken. Bertil Casserstedt har på förlaget även givit ut ”Gotlands telekommunikationer 1810–1997. Om teknik, människor och kultur kring telegraf, telefon och radio”.


<- Tillbaka