Gotländska studier 7
Ersson, P-G m.fl.

96 sidor. Illustrerad. Format A5. Inbunden.
ISBN 91-85716-59-6

Boken innehåller fyra uppsatser: Per-Göran Ersson skriver om gotländska dubbelgårdar, Åke G. Sjöberg om efterhanseatiska drag i 1600-talets Visby, Carl Johan Gardell om tjärproduktion och kompanipolitik och Tryggve Siltberg skriver om bebyggelseutveckling och husnummer i Visby genom tiderna.


<- Tillbaka