Gotländsk självstyrelse – från landstinget till enkommunen
Bohman, Lennart

189 sidor. Illustrerad. Format 25x27 cm. Inbunden.
ISBN 91-85716-56-1

En översikt över Gotlands långsiktiga självstyrelsehistoria från äldsta tid till våra dagar inleder boken, och därefter följer en historik över Gotlands läns landstings utveckling fram till 1971 års kommunreform som innebar att landstingsuppgifterna övertogs av enkommunen Gotlands kommun. En summering av landstingets betydelse avslutar boken.
Lennart Bohman har på förlaget även givit ut "Utblick-Inblick" samt "När tiden ömsar skinn".


<- Tillbaka