Gotländsk krigshistoria. Från Gutasagan till 1814
Hammarhjelm, Bengt

446 sidor. Illustrerad. Format 18x25 cm. Inbunden.
ISBN 91-85716-81-2

Boken skildrar mot bakgrund av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Östersjöområdet och samhällsutvecklingen på Gotland hur gotlänningarna påverkats av och påverkat de militära händelserna. Gotlands betydelse för kontrollen av Östersjön och dess strandstater får en fyllig belysning. Boken avslutas med hur gotlänningarna byggde upp Gotlands Nationalbeväring.
Bengt Hammarhjelm har på förlaget även givit ut boken ”Beredskap på Gotland 175 år 1811–1986 jämte Komplement till 2000”.


<- Tillbaka