Gotlands telekommunikationer 1810–1997. Om teknik, människor och kultur kring telegraf, telefon och radio
Casserstedt, Bertil

359 sidor. Illustrerad. Format 18x25 cm. Inbunden.
ISBN 91-85716-79-0

Boken är en omfattande dokumentation av telekommunikationernas utveckling på Gotland. Den ger inte bara en inblick i den tekniska utvecklingen utan är också en minnesteckning över de människor som gjorde utvecklingen möjlig. Ett stort kapitel ägnas åt växelstationerna, som fanns i de flesta socknar på Gotland, och så långt möjligt är alla de som arbetat där namngivna. Boken innehåller även ett mycket omfattande personregister med omkring 1500 personer och den är rikt illustrerad.
Bertil Casserstedt föddes 1915 i Visby. Han började som telegrambärare vid 13 års ålder och har resten av sitt yrkesverksamma liv, med några kortare avbrott, arbetat på Televerket. Vid pensioneringen 1980 arbetade han som anläggningsingenjör och gruppledare vid nätprojekteringen på Stockholms teleområde. Ända sedan 1940-talet har Bertil Casserstedt samlat material till denna dokumentation. Han har på förlaget även givit ut boken "Klinten i Visby".


<- Tillbaka