Gotlands saköreslängder 1600-1645. Brott och böter på Gotlands landsbygd
Lerbom, Jens

304 sidor. Inbunden. Format 140x220 mm. Person- och ortregister.
ISBN 91-85716-98-7

Saköreslängderna utgörs av sammanställningar av bl.a. bötesbelopp som kronan hade att fordra av personer som dömts, eller på annat sätt framträtt, vid de gotländska domstolarna. Längderna innehåller namnuppgifter och hemvist på den bötfällde, samt en summarisk sammanställning av vilket brott som begåtts. Även uppgifter om markhyra och gårdsköp förekommer.


<- Tillbaka