Från fars och farfars tid
Rehnberg, Mats

500 sidor. Illustrerad. Format 19x27 cm. Inbunden.

Boken är en fängslande läsning om händelser och utveckling på Gotland under 1800-talet och början av 1900-talet, en tidsperiod som annars är sparsamt skildrad i den gotländska litteraturen. Texten är huvudsakligen hämtad från lokalpressen under denna tid. Läsaren får på ett levande sätt ta del av händelserna just som de upplevdes då.
Eftersom tidningsartiklarna under förra seklet oftast inte var illustrerade har de kompletterats med bilder från Gotlands kulturhistoriska arkiv, men även gotlänningarna själva har lånat ut fotografier ur privata samlingar, och en myckenhet tidigare okänt bildmaterial har därigenom kunnat återges i boken.Boken innehåller närmare 1000 illustrationer.


<- Tillbaka