Fäi-Jakås fyst brevi. Gotlandsbonden Jakob Karlssons tjugo första brev till Mathias Klintberg 1889–1890
Gutamålsgillet

455 sidor. Illustrerad. Format 18x25 cm. Inbunden.
ISBN 91-85716-87-1

Mellan åren 1889 ocjh 1929 skrev Jakob Karlsson, Kauparve i Lau på Gotland, inte mindre är 262 brev, mer än 4000 sidor, på gutamål till lektorn Mathias Klintberg i Visby, vari han spontant och ofta i drastiska ordalag beskrev livet på en gotländsk bondgård. I boken återges de 20 första breven och de illustreras med Mathias Klintbergs samtida fotografier. Ett mycket omfattande ämnesregister samt stavningsprinciper och en ordlista avslutar boken. Lektor Klintberg som var mycket språkintresserad hade uppmuntrat Jakob Karlsson till brevskrivandet och breven ligger till grund för en omfattande ordbok över Laumålet.
Boken är utgiven i samarbete med Gutamålsgillet.


<- Tillbaka