Beställare och finansiärer. Träskulptur från 1300-talet i gamla ärkestiftet
Jacobsson, Carina

474 sidor. Illustrerad. Format 18x25 cm. Inbunden.
ISBN 91-85716-90-1

Denna bok behandlar de ca 120 bevarade träskulpturerna från 1300-talet i det gamla ärkestiftet, som under medeltiden omfattade Uppland och nästan hela Norrland. Tonvikt har lagts på stil- och dateringsproblem, utbredning jämte beställar- och finansieringsfrågor. I denna undersökning anläggs även ett socialt och historiskt perspektiv genom att belysa verkens spridning mot bakgrund av vem som kan ha varit beställare och/eller finansiär. Boken är rikt illustrerad med över 300 fotografier i svartvitt och färg, och avslutas med en omfattande katalog över träskulpturerna. Engelsk sammanfattning på 27 sidor.
Carina Jacobsson har på förlaget även givit ut boken ”Höggotisk träskulptur i gamla Linköpings stift”.


<- Tillbaka