Beredskap på Gotland 175 år 1811-1986 jämte Komplement till 2000
Hammarhjelm, Bengt

320 sidor. Illustrerad. Format A5. Inbunden.
ISBN 91-85716-84-7

Då Sverige förlorade Finland 1809 blev Gotland mer strategiskt viktigt för Sverige. Två år senare bildades Gotlands Nationalbeväring och man lyckades uppbåda 6700 man ur en befolkning på 36000. Boken beskriver hur Gotland behållit sin viktiga säkerhetspolitiska roll genom 1800- och 1900-talens skiftande maktkonstellationer i Östersjöområdet, genom Krimkriget, Rysk-japanska kriget och de båda världskrigen.
Bengt Hammarhjelm, tidigare bl.a. chef för P18 på Gotland, har på förlaget även givit ut boken ”Gotländsk krigshistoria. Från Gutasagan till 1814”.


<- Tillbaka